Skip to content

Stilmek tar över Ferex i Byske och får tre nya delägare: ”Jätteviktigt att det finns jobb kvar i bygden”

I juli kom beskedet att Byskeföretagen Ferex AB och Ferex Plåtteknik AB försatts i konkurs. 70 anställda i Byske berördes då av beskedet men nu står det klart att företagen köpts upp av Stilmek – som räddar omkring 60 jobb i Byske. Samtidigt får Stilmek tre nya delägare.

Tomas Ståhl, vd och huvudägare till Stilmek i Skellefteå, konstaterar att den här lösningen innebär att majoriteten av Ferex personal i Byske som berördes av konkursen nu får behålla sina jobb.

– Det blir 50–60 arbetstillfällen som räddas. Tanken är att verksamheten ska drivas som den varit. Sedan ska vi såklart försöka utveckla den, berättar Tomas Ståhl.

Han konstaterar att den här lösningen välkomnades av personalen.

–  De var tacksamma och kände att det finns en framtidstro igen då vi verkligen vill lyckas med det här. Det är jätteviktigt att det finns jobb kvar i bygden, säger Tomas.

I samband med att affären genomfördes fick Stilmek också tre nya delägare. Dessa är Treac AB, Erik Åström och Susanne Löfholm. Ferex blir det tredjendotterbolaget i Stilmek-koncernen. De övriga är Stilmek Montage och Turn

Tomas Ståhl, vd och huvudägare till Stilmek i Skellefteå, konstaterar att den här lösningen innebär att majoriteten av Ferex personal i Byske som berördes av konkursen nu får behålla sina jobb.

– Det blir 50–60 arbetstillfällen som räddas. Tanken är att verksamheten ska drivas som den varit. Sedan ska vi såklart försöka utveckla den, berättar Tomas Ståhl.

Han konstaterar att den här lösningen välkomnades av personalen.

– De var tacksamma och kände att det finns en framtidstro igen då vi verkligen vill lyckas med det här. Det är jätteviktigt att det finns jobb kvar i bygden, säger Tomas.

I samband med att affären genomfördes fick Stilmek också tre nya delägare. Dessa är Treac AB, Erik Åström och Susanne Löfholm. Ferex blir det tredje dotterbolaget i Stilmek-koncernen. De övriga är Stilmek Montage och Turnhill.

Ny delägare i Stilmek är investmentbolaget Treac AB med sätet i Skellefteå. För dem blir det den sjätte investeringen i verkstadsgrenen Treac Industri, som investerar i industritillverkande bolag i Norr- och Västerbotten.

– Stilmek är ett anrikt bolag med en expertis som passar perfekt i Treacs investeringsportfölj. Bolaget är en kompetent och pålitlig samarbetspartner till de stora industrierna i regionen sedan ett halvt sekel tillbaka, säger Adam Ådin, vd för Treac.

Han konstaterar att företagen i Stilmek-koncernen nu skapar en komplett helhetsleverantör som kan stötta den pågående industriella expansionen i regionen.

Den andre nye delägaren, som också blir ny vd för Ferex, är Erik Åström som återvänder till Skellefteå efter att de senaste sex åren arbetat som gruppchef hos Scania i Södertälje.

– Det känns verkligen inspirerande att få möjligheten att leda och utveckla Ferex som kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens bland de anställda, kommenterar han.

Susanne Löfholm, marknadsansvarig för Stilmek, blir också delägare. Hon har arbetat hos Stilmek i åtta år och deltagit i ledningsarbetet kring utvecklingen av verksamheten.

– Det har varit väldigt inspirerande och jag ser bara möjligheter i förvärvet av Ferex. Som grupp kommer vi att bli väldigt starka, säger hon.

Fabricerade och svetsade komponenter till produktägande företag eller legotillverkning är basen i Ferex verksamhet. De levererar kompletta system och maskiner till svensk tillverkningsindustri.

https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/rg9y5gpj

hill.

nnnn

Ny delägare i Stilmek är investmentbolagetnTreac AB med sätet i Skellefteå. För dem blir det den sjätte investeringen inverkstadsgrenen Treac Industri, som investerar i industritillverkande bolag i Norr- ochnVästerbotten.

nnnn

– Stilmek är ett anrikt bolag med en expertis som passarnperfekt i Treacs investeringsportfölj. Bolaget är en kompetent och pålitlignsamarbetspartner till de stora industrierna i regionen sedan ett halvt sekelntillbaka, säger Adam Ådin, vd för Treac.

nnnn

Han konstaterar att företagen i Stilmek-koncernen nunskapar en komplett helhetsleverantör som kan stötta den pågående industriellanexpansionen i regionen.

nnnn

Dennandre nye delägaren, som också blir ny vd för Ferex, är Erik Åström somnåtervänder till Skellefteå efter att de senaste sex åren arbetat som gruppchefnhos Scania i Södertälje.

nnnn

– Det känns verkligen inspirerandenatt få möjligheten att leda och utveckla Ferex som kännetecknas av stortnengagemang och hög kompetens bland de anställda, kommenterar han.

nnnn

Susanne Löfholm, marknadsansvarig för Stilmek, blir ocksåndelägare. Hon har arbetat hos Stilmek i åtta år och deltagit i ledningsarbetetnkring utvecklingen av verksamheten.

nnnn

– Det har varit väldigt inspirerande ochnjag ser bara möjligheter i förvärvet av Ferex. Som grupp kommer vi att bli väldigt starka, säger hon.

nnnn

Fabricerade och svetsade komponenter till produktägande företag eller legotillverkning är basen i Ferex verksamhet.  De levererar kompletta system och maskiner till svensk tillverkningsindustri.

nnnn

https://norran.se/bli-prenumerant/artikel/rg9y5gpj