Skip to content

Certifieringar

Våra kunder har höga krav. Det tycker vi är bra. För att vara säkra på att vi uppfyller våra kunders förväntningar genom de olika delarna i projekten jobbar vi efter en kvalitetspolicy och ett kvalitetssystem som hjälper oss att utveckla och kontrollera vårt arbete.

Vår kvalitetspolicy omfattar all personal – såväl företagsledning som anställda. Vi tycker det är viktigt eftersom vårt engagemang och personalens delaktighet i kvalitetsarbetet ständigt driver oss framåt.

Verksamheten på Ferex genomsyras också av ett miljötänkande där vi ständigt arbetar med att minimera vår miljöpåverkan.

FeRex är certifierade enligt:

  • Kvalitet: SS-EN ISO 9001: 2015
  • Miljö: SS-EN ISO 14 001: 2015
  • Smältsvetsning av metalliska material: SS-EN ISO 3834-2
  • Bärverksdelar av stål: EN 1090-1:2009 + A1:2011