Skip to content
Vad vi gör
image009

FeRex är ett komplett verkstadsföretag med all kompentens att tillverka produkter från råmaterial till färdig produkt.