Den maskin du kan t?nka, den kan vi bygga
Du är här: FeRexVAD VI GÖRRobotsvetsning

Robotsvetsning

I vår moderna robotanläggning kan vi effektivt svetsa längre serier till låga kostnader och med perfekt resultat. Våra operatörer har många års samlad erfarenhet av automatiserad svetsning och vi genomför kontinuerliga internutbildningar för att ytterligare höja kompetensen. Genom att själva konstruera fixturer och nödvändig kringutrustning kan vi erbjuda en alltigenom kvalitetssäkrad process.

Vi tillverkar idag bland annat utrustning till den tredje generationens system för mobiltelefoni och fackverksmaster, men även mindre produkter. Svetsningen utförs av tre helautomatiska robotar som programmeras av våra erfarna operatörer. Våra svetsrobotar har kapacitet för arbetsstycken på upp till sex meter och den höga automationsgraden gör att vi kan leverera långa serier med bibehållen kvalitet.

Vår maskinpark möjliggör allt från enstyckstillverkning till längre serier av både enkla och komplexa produkter i kompletta nc-system, verktyg för plåtformning och skärning med gas och laser, svetsning och ytbehandling i form av blästring och måleri. Vi levererar din produkt färdigpackad och klar för direkt leverans till kund. Legotillverkning bygger på förtroende. Vi lever upp till förtroendet.