Den maskin du kan t?nka, den kan vi bygga
Du är här: FeRexOM OSSVision

Vision

Ferex ska bygga vidare på det mycket goda renommé som Renholmens Mekaniska byggt upp sedan 1950-talet. FeRex ska utvecklas till en exceptionellt skicklig produktionsadministratör med förmåga att effektivt tillverka, anskaffa och hantera komplexa systemleveranser. Kunden köper administration och tillverkning av produkter som levereras komplett på kort tid, med hög kvalitet, korrekt märkta och ordentligt packade. Visionen ska uppnås genom att skapa en trygg och kvalitativ arbetsmiljö, samt i alla delar av verksamheten arbeta kvalitetsinriktat.

Vi ska fortsätta bygga på den redan höga yrkesskicklighet som finns hos personalen genom att systematiskt arbeta med kompetensutveckling. FeRex ska eftersträva jämn beläggning samt hålla god lönsamhet som möjliggör investeringar i nya maskiner och ny teknik.