Den maskin du kan t?nka, den kan vi bygga
Du är här: FeRexOM OSSVerksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Trygghet är en röd tråd genom FeRex´s verksamhet.

Våra kunder ska känna trygghet i vetskap om att all vår personal, vid alla tillfällen och i all sin yrkesutövning, gör sitt bästa för att överlämna ett arbete, dels till varandra och dels till våra kunder, som i alla delar motsvarar mottagarens förväntningar på kvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt ledningssystem för kvalitet.

FeRex´s anställda ska känna trygghet i vetskap om att ett systematiskt arbete pågår för att ständigt förbättra arbetsrutiner, arbetsmiljö, hjälpmedel till arbetsplatsen och allmän trivsel.

Myndigheter, leverantörer och övriga intressenter ska känna trygghet i att FeRex AB följer lagar och förordningar, samt att ett systematiskt arbete ständigt pågår för att minimera företagets påverkan på vår miljö.