Den maskin du kan t?nka, den kan vi bygga
Du är här: FeRexKVALITET

KVALITET

Våra kunder har höga krav. Det tycker vi är bra. För att vara säkra på att vi uppfyller våra kunders förväntningar genom de olika delarna i projekten jobbar vi efter en kvalitetspolicy och ett kvalitetssystem som hjälper oss att utveckla och kontrollera vårt arbete. Vår kvalitetspolicy omfattar all personal – såväl företagsledning som anställda. Vi tycker det är viktigt eftersom vårt engagemang och personalens delaktighet i kvalitetsarbetet ständigt driver oss framåt.

FeRex är nu certifierade enligt ISO 9001. Ett ISO 9001 certifikat betyder att vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt en standard för bästa arbetssätt och godkänts. Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan som SP kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra alla åtaganden.

Standarden är applicerbar på alla processer i en organisation som har påverkan på kvalitet. Den betonar ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse.

De viktigaste delarna i standarden är:
- Ledningssystem för kvalitet
- Ledningens ansvar
- Hantering av resurser
- Produktframtagning
- Mätning, analys och förbättring