Flexibel och effektiv arbetsplatsbelysning med strålkastarmaster kräver hög standard både beträffande mastens utformning och användarvänlighet. Den teleskopiska masten Conlight 12 från FeRex kan justeras till valfri höjd mellan fem och tolv meter över marknivån med hjälp av en självbromsande handvinsch.

Conlight 12 är försedd med hjul för att göra det lättare att flytta den allt eftersom behovet av belysning ändras under projektets gång. Masten är robust konstruerad, flexibel och lämpar sig också för korta förflyttningar. Masten kan lätt sättas upp av en person.

  • Justerbar höjd med lampor: 5-12 meter.
  • Levereras med fäste för tre armaturer (armaturerna får ha en total vikt på max. 14 kg. och en total vindyta på max. 0.49 m²).
  • Vikt utan lampor: 250 kg
  • Yttre mått (ihopfälld för transport, utan lampor): 0,5 x 1,1 x 3,2 meter + 0,3 x 0,35 x 5,45 meter.
  • Yttre mått (upprest läge): 2,19 x 3,65 meter
  • Hela konstruktionen är varmförzinkad.