Conlight belysningsmast

1967 utvecklade Bamek AB en belysningsrigg som skulle vara möjlig att förflytta och uppföra på tillfälliga arbetsplatser. Resultatet blev Conlight, som än idag står sig som en flitig använd belysningsmast på den nordiska marknaden och ingår i FeRex grundsortiment. Många av de belysningsmaster vi sålde 1967 är i bruk än idag. En gedigen konstruktion är tidlös.

Conlights flexibilitet gör att den lämpar sig väl för ett flertal användningsområden. Förutom på byggarbetsplatser används masterna vid idrottsevenemang, på parkeringsplatser, av räddningstjänsten och försvarsmakten.
Conlight finns i tre olika grundutföranden på fem, tio respektive tolv meter. Masterna är utformade för enkelt handhavande samtidigt som de är robust konstruerade i galvaniserat stål för att klara tuffa förhållanden. Masterna levereras med tre belysningsarmaturer, anpassade efter användningsområde.

Samtliga master är konstruerade för att minimera utrymmeskraven i hopfällt läge och därmed underlätta för transport och förvaring. Femmetersmasten kan lätt hanteras av en person och lämpar sig för såväl inom- som utomhusbruk. De två längre masterna reses med hjälp av en självbromsande handvinsch och kan justeras till valfri höjd från fem meter upp till tio, respektive tolv meter. Tolvmetersmasten är dessutom utrustad med hjul för att lätt kunna flyttas, både inom och mellan arbetsplatser.