Trimmer

FeRex levererar kompletta system och maskiner till svensk tillverkningsindustri från Byske. Vi har idag en bred maskinpark, vilket gör att vi själva kan tillverka de flesta ingående system- och maskinkomponenter. Tack vare detta kan vi garantera en jämn, hög kvalitet ner till detaljnivå i alla system vi levererar samtidigt som vi kan erbjuda korta leveranstider och ge er en full inblick i processen.

Vår ambition är att vara en trygg samarbetspartner vid utveckling och framställning av hela system såväl som enstaka maskiner. Vi har kunder i många branscher, såsom metallindustrin, skogs- och pappersindustrin och stor samlad erfarenhet av konstruktioner för tillverkningsindustrin. Vi ställer gärna upp som samtalspartner i utvecklingen av nya system eller utbyggnad av befintliga produktionslinor.

Trimmer