Den maskin du kan tänka. Den kan vi bygga. Det sägs att ingen kan vara bäst på allt, men det finns faktiskt ett fåtal som kan vara bäst på det mesta. FeRex är ett komplett verkstadsföretag med kompetens att ta din idé från ritbordet till färdig produkt. Vår breda maskinpark innefattar utrustning för laserbearbetning, plåtformning, skärande bearbetning, robotsvetsning och ytbehandling.

KOMPONENTTILLVERKNING
Fabricerade och svetsade komponenter till produktägande företag eller legotillverkning är basen i vår verksamhet. Ofta är det komplexa konstruktioner som vi har fått förtroendet att tillverka i korta eller långa serier.

SYSTEM
FeRex levererar kompletta system och maskiner till svensk tillverkningsindustri från Byske. Vår breda maskinpark gör att vi själva kan tillverka alla ingående system- och maskinkomponenter. Tack vare detta kan vi garantera en jämn, hög kvalitet ner till detaljnivå i alla system vi levererar samtidigt som vi kan erbjuda korta leveranstider och ge er en full inblick i processen.
Vår långa erfarenhet och engagerade medarbetare gör oss uppskattade som en trygg samarbetspartner vid utveckling och framställning av hela system såväl som enstaka maskiner.


BELYSNINGSMASTER – Conlight
1967 utvecklade Bamek AB en belysningsrigg som skulle vara möjlig att förflytta och uppföra på tillfälliga arbetsplatser. Resultatet blev Conlight, som än idag ingår i FeRex grundsortiment. Conlights flexibilitet gör att den lämpar sig väl för ett flertal användningsområden. Förutom på byggarbetsplatser används masterna vid idrottsevenemang, på parkeringsplatser, av räddningstjänsten och försvarsmakten. Conlight finns i tre olika grundutföranden på fem, tio respektive tolv meter.