Den här veckan landar FeRex VD och tillika ägare, Hans Sundqvist, i Byske. Han har inte varit på plats sedan början av februari pga corona. Hans numera är bosatt i England och dom har varit hårt drabbade av viruset, vilket har omöjliggjort att resa till Sverige.
FeRex installerar en ny fiberlaser på 12 Kw den här veckan och Hans ska bl.a övervaka den installationen. Den nya lasern beräknas vara igång under V38.