FeRex kommer att semesterstänga veckorna V28 – V31.
V32 startar vi med något reducerad styrka. Mitten av augusti bör det vara fullt manskap.