Glädjande för FeRex att fr.om 1 maj kunna öka produktionen. Större delen av arbetsstyrkan på produktionssidan kommer att gå upp till 100%. Tjänstemännen samt en handfull i produktion fortsätter även i maj att vara korttidspermitterade.
Tjänstemannasidan överlappar sin frånvaro, så kontoret kommer att vara bemannat alla vardagar.

FeRex har inte drabbats av ökad sjukfrånvaro under april, vilket också är glädjande. Än så länge inga kända corona-fall i företaget.