Räkenskapsåret 2018 har varit mycket starkt för FeRex med en omsättning överstigande 100 MSEK och ett bra rörelseresultat. Under året har alla delar från företagsrekonstruktionen blivit lösta och bolaget står på egna ben.

Under senare delen av 2018 har det skett en del förändringar i organisationen. Ny som Produktionschef är Ola Lindberg sedan 1/1 2019. Tim Granberg övertar ansvaret för FeRex reklamationshantering. Som ny arbetsledare för svetsning har vi anställt Patrik Glas och som ny Inköpschef, Anette Lindgren. Med denna nya organisation står vi väl rustade inför ett spännande 2019.

Året 2019 ser ut att bli fortsatt starkt, ökad omsättning och nya kunder gör att FeRex nu söker fler medarbetare till verkstaden, svetsare, CNC-operatörer, maskinbyggare.

Läs mer