God Jul & Gott Nytt År!

Året som snart är till ända kommer nog ingen att glömma! Covid -19 har påverkat de flesta av oss på ett eller annat sätt.
På FeRex har vi under året investerat i en ny Bystronic 12kW fiberlaser, startat två nya dotterbolag och inlett ett projekt för verksamhetsutveckling. De nya dotterbolagen Ferex PlåtTeknik i Byske jobbar med laserskärning, kantbockning och FeRex SvetsTeknik i Smedjebacken kommer att jobba med robot- och manuell svetsning av kostruktioner som senare ska galvas av FeRex Zink som finns i samma lokaler. FeRex AB fortsätter med projekt- och komponent tillverkning.
Förändringsresan fortsätter under 2021 med fler nyheter!

Vi önskar våra kunder och leverantörer en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

Read More

Celebert besök i Byske

Den här veckan landar FeRex VD och tillika ägare, Hans Sundqvist, i Byske. Han har inte varit på plats sedan början av februari pga corona. Hans numera är bosatt i England och dom har varit hårt drabbade av viruset, vilket har omöjliggjort att resa till Sverige.
FeRex installerar en ny fiberlaser på 12 Kw den här veckan och Hans ska bl.a övervaka den installationen. Den nya lasern beräknas vara igång under V38.

Read More

Ökad produktion i maj

Glädjande för FeRex att fr.om 1 maj kunna öka produktionen. Större delen av arbetsstyrkan på produktionssidan kommer att gå upp till 100%. Tjänstemännen samt en handfull i produktion fortsätter även i maj att vara korttidspermitterade.
Tjänstemannasidan överlappar sin frånvaro, så kontoret kommer att vara bemannat alla vardagar.

FeRex har inte drabbats av ökad sjukfrånvaro under april, vilket också är glädjande. Än så länge inga kända corona-fall i företaget.

Read More

FeRex gör ett mycket starkt 2018 och nyanställer personal

Räkenskapsåret 2018 har varit mycket starkt för FeRex med en omsättning överstigande 100 MSEK och ett bra rörelseresultat. Under året har alla delar från företagsrekonstruktionen blivit lösta och bolaget står på egna ben.

Under senare delen av 2018 har det skett en del förändringar i organisationen. Ny som Produktionschef är Ola Lindberg sedan 1/1 2019. Tim Granberg övertar ansvaret för FeRex reklamationshantering. Som ny arbetsledare för svetsning har vi anställt Patrik Glas och som ny Inköpschef, Anette Lindgren. Med denna nya organisation står vi väl rustade inför ett spännande 2019.

Året 2019 ser ut att bli fortsatt starkt, ökad omsättning och nya kunder gör att FeRex nu söker fler medarbetare till verkstaden, svetsare, CNC-operatörer, maskinbyggare.

Read More